דלקות עור תעסוקתיות הנגרמות בעקבות מגע עם חומרים כימיים שונים
דלקות עור תעסוקתיות הנגרמות בעקבות מגע עם חומרים כימיים שונים
דלקות העור התעסוקתיות נגרמות כתוצאה ממגע ישיר של עובדים עם כימיקלים שונים בסביבת העבודה. קיימת חלוקה לדלקות עור איריטנטיות ממגע, בהן חשיפה של העובדים לחומרים השונים מתבטאת בגירויים בעור באיזור בהם היה מגע ישיר עם אותם חומרים, בעיקר בכפות הידיים, וכן דלקות עור אלרגיות ממגע, בהן בעקבות חשיפה לאלרגן מסוים מתפתחת רגישות.
מרבית דלקות עור ממגע הגורמות גירוי (Irritant Contact Dermatitis) נגרמות בסביבת עבודה נוזלית (רטובה). 
חומרים כימיים שונים עימם באים במגע, משפיעים באופן שונה על מידת הרגישות של העור משום תכונותיהם הכימיות השונות (לדוגמא, חומצות, בסיסים או מלחים), כמויות החומרים וריכוזם, משך ותדירות החשיפה, וכן מצבי הצבירה של החומרים (גזים, נוזלים או מוצקים), זיהום סביבתי ותנאי עומס החום. לדוגמא, מקום עבודה שאינו מאוורר ועומס החום בו גבוה (טמפרטורות ותנאי לחות גבוהים), גורם להזעה מרובה בקרב העובדים. הזיעה, הממיסה אבקות כימיקלים שבאו במגע עם העור, עלולה להחריף את הגירוי בעור משום שהיא מאפשרת לכימיקלים מסוימים בצורתם הנוזלית לחדור דרכו. לחילופין, הזיעה השוטפת החוצה כימיקלים המצויים על גבי העור, עשויה לדלל את ריכוזם ובכך להגן על העור. כמו כן האיזור או האיבר בגוף שנפגעו, בריאות העור (חתכים, שריטות ושפשופים), גיל הנפגע וכן רגישויות גנטיות, אחראים לביטויים ולתגובות השונות של העור במגעו עם החומרים השונים. גם משך ותדירות החשיפה אל הכימיקלים הינם בעלי השפעה על התפתחות דלקות העור. בעוד מגע קצר טווח עם חומרים מסוימים אינו גורם כל רגישות, חשיפה חוזרת לפרקי זמן ממושכים עלולה לגרום לתגובות אלרגיות או דלקות עור ממגע הגורמות גירוי. בעקבות זאת, הרגישויות בעור יכולות להיות קלות וחולפות, לגרום לסדקים ולפגיעה בגמישות העור, ואף לגרום לדלקות עור חמורות2. 
מעבר להשפעה הקלינית, דלקות העור התעסוקתיות בעלות השלכות נוספות. הפרעות בתפקוד, אובדן ימי עבודה ולעיתים גם הפסקת עבודה, פגיעה ביחסים חברתיים ותוך-משפחתיים עד כדי התפתחות הפרעות נפשיות, הינן תופעות המדווחות על ידי העובדים הנפגעים (2).
הטיפול בדלקות העור מבוסס על משחות שונות, בחלקן סטרואידיות, להקלת הגרד ולהעלמת הפריחה. בהעדר סיבוכים, החלמת הנזק הנגרם לשכבות העור נמשכת מספר ימים מתום החשיפה לגורם הכימי (בדלקת עור ממגע הגורמות גירוי) ומספר שבועות עד חודשים בדלקות עור אלרגיות ממגע. חשוב להגן על העור מפגיעות פיזיות וכימיות, להימנע מחשיפה לקרינת שמש, רוחות ושינויי טמפרטורה במהלך השלב הפעיל של הדלקת.

 להמשך קריאה לחץ כאן.
כל הזכויות שמורות© ל-uss
תודה
תודה ההודעה התקבלה,
​נחזור אליכם בהקדם.