נזקים של חומרי ניקוי
נזקים של חומרי ניקוי
מינהל התקינה במשרד התמ"ת יצא למבצע לאכיפת התקנים הרשמיים של מוצרי ניקוי על מנת למנוע את שיווקם ומכירת ם של המוצרים, שלא עומדים בדרישות התקנים, בשוק הישראלי
 במבצע נבדקו מסירי שומנים, תמיסות "אקונומיקה", נוזלים לניקוי כלים ועוד
 
הממונה על התקינה במשרד התמ"ת מזהיר את הציבור מפני שימוש בחומרי ניקוי שאינם עומדים בדרישות התקן ומהנגישות של ילדים קטנים לחומרים מסוכנים בכלל
הממונה על התקינה מבקש תשומת לב מרבית לאזהרות, הוראות השימוש והוראות הבטיחות שעל גבי האריזות של חומרי הניקוי
כל  הסימונים על גבי האריזה חייבים להיות בשפה העברית, ברורים לקריאה ועמידים לשפשוף ולמחיקה

הממונה על התקינה במשרד התמ"ת גרישה דייטש, מציין כי מדי שנה, לקראת חג הפסח, מתמלא השוק הישראלי בחומרי ניקוי רבים. חומרים אלה, הופכים את מלאכת הניקיון והחיטוי, לקלה יותר. ואולם, חשוב לזכור שחומרי הניקוי מכילים תרכובות של כימיקלים שונים, אשר עלולים לפגוע בבריאות האדם ובאיכות הסביבה.

מידי שנה, לקראת חג הפסח, מבצע מינהל התקינה במשרד התמ"ת מבצע לאכיפת התקנים הרשמיים ע"י נטילת מוצרי ניקוי שונים הנמכרים בשוק הישראלי. במבצע נבדקו חומרי ניקוי שונים כגון : מסירי שומנים, תמיסות "אקונומיקה", נוזלים לניקוי כלים ועוד, הנמכרים באזורים שונים של ישראל. המוצרים האלה, נמסרו למכון התקנים הישראלי לבדיקת התאמתם לתקנים הרשמיים. בהתאם לתוצאות הבדיקות, ינקטו מיידית על ידי הממונה על התקינה בתמ"ת, אמצעים מתאימים שעומדים לרשותו על-פי חוק התקנים, למניעת שיווק ומכירת המוצרים, שלא עומדים בדרישות התקנים, בשוק הישראלי .

הממונה על התקינה, מציין כי התוצאות הראשוניות של הבדיקות מצביעות על אי-התאמות מינוריות לתקנים בחלק המוצרים, כאשר רובם עומדים בדרישות התקנים. יחד עם זאת, עדיין יכולים לחדור לשוק מוצרים שלא נבדקו במכון התקנים ויתכן שלא עומדים בדרישות התקנים החלים עליהם. 

איך ניתן להימנע מקניית המוצרים האלה ?

בדיקת האריזה של המוצר:
א.    האריזה צריכה להיות אטומה וחזקה, ובמקרים מיוחדים, כאשר מדובר על חומרים מסוכנים- חייבת להיות קשת-פתיחה לילדים.
ב.     יש לוודא שעל אריזת המוצר מופיע סמל קבוצת הסיכון של המוצר:

 הסימון של האריזה יכלול את הפרטים האלה:

-   שם יצרן החומר, מספר הטלפון שלו ומענו המלא או שם היבואן, מספר הטלפון שלו ומענו המלא.
-   כמות החומר ביחידות מסה למוצקים או ביחידות נפח לנוזלים ולגזים.
-   קוד לזיהוי מנת הייצור.
-   הוראות שימוש בחומר והוראות אחסון.
-   הוראות בטיחות ו/או הוראות עזרה ראשונה.

כל  הסימונים על גבי האריזה חייבים להיות בשפה העברית, ברורים לקריאה ועמידים לשפשוף ולמחיקה.

דייטש מציין כי רוב חומרי הניקוי הנמכרים בשוק הישראלי, בין שהם מיוצרים בארץ ובין שמיובאים, חייבים להתאים לדרישות התקנים הישראליים הרשמיים. התקנים, בחלקם, מגבילים את ריכוז התרכיבים המסוכנים בהם, בעוד שאחרים אף אוסרים את השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים לייצור מוצרי הניקוי.

אבקות הכביסה הנמכרות בארץ חייבות לעמוד בדרישות תקן ישראלי רשמי ת"י 438 חלק 1; נוזלים לניקוי כלים – בדרישות תקן ישראלי רשמי ת"י 139; תכשירים להסרת שומנים בניקוי תנורים – בדרישות תקן ישראלי רשמי ת"י 4272 חלק 1;סבוני תמרוקים – בדרישות תקן ת"י 240; תמיסות "אקונומיקה" – בדרישות תקן ישראלי רשמי ת"י 261.  בנוסף לאמור, כל החומרים הנ"ל חייבים להתאים לדרישות תקן ישראלי רשמי ת"י 2302 חלק 1 "חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תווי וסימון".

עוד מדגיש דייטש כי כל חומרי הניקוי המיובאים, שחלים עליהם התקנים הרשמיים, נבדקים במכון התקנים הישראלי להתאמתם לתקנים החלים עליהם, טרם שחרורם מהמכס. אכיפת התקנות על מוצרים אלה, מתוצרת הארץ, מתרכזת במינהל התקינה שבמשרד התמ"ת.

הממונה על התקינה "אני פונה לציבור לקראת חג הפסח ומבקש תשומת לב מרבית לאזהרות, הוראות השימוש והוראות הבטיחות שעל גבי האריזות של חומרי הניקוי וכן מזהיר את הציבור מהנגישות של ילדים קטנים לחומרים האלה". 
כל הזכויות שמורות© ל-uss
תודה
תודה ההודעה התקבלה,
​נחזור אליכם בהקדם.